Oční ambulance

Provádíme

 • Komplexní oční vyšetření dětí a dospělých a předpis brýlové korekce
 • Zhotovení brýlí v naší oční optice
 • Vyšetření a diagnostika chorob předního a zadního očního segmentu (slzné cesty, onemocnění rohovky, šedý zákal, makulární degenerace, glaukom, diabetu, hypertenze a cévních patologií)
 • Vyšetření, předoperační příprava a objednání k operaci katarakty (šedý zákal), glaukom (zelený zákal), sítnice a péče o pacienty po operaci
 • Preventivní a vstupní prohlídky, vyšetření na řidičský průkaz, zbrojní průkaz
 • Vyšetření na kontaktní čočky a jejich aplikaci, pravidelné kontroly
 • Nadstandardní diagnostická vyšetření (počítačový perimetr, OCT, Pachymetr)
 • Léčebné programy očních onemocnění v úzké spoluprací s prestižními očními klinikami

Spolupráce s očními klinikami

 • Gemini, oční klinika a.s.
 • Thomayerova nemocnice s poliklinikou, oční oddělení -
 • Oční klinika VFN a 1.LFN / Motol /Vinohrady / ÚVN

Technologie

Aplanační tonometr:

Měření nitroočního tlaku je základem v péči o glaukomové pacienty (zelený zákal) a patří též k základnímu preventivnímu programu v naší ordinaci. Každý, kdo dovršil 40-ti let věku, by měl toto vyšetření podstoupit...

Autokeratorefraktometr:

Přístroj je nepostradatelným pomocníkem v každé oční ambulanci. Slouží k zjištění oční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) a měří parametry rohovky nutné pro správný výběr kontaktních čoček...

Perimetr:

Pomocí perimetru vyšetřujeme zorné pole. Toto vyšetření mapuje funkci sítnice, zrakového nervu a zrakové dráhy až k centru vidění v mozku. Vyšetření se též provádí u řidičů ke zjištění dostatečného periferního vidění...

OCT:

Tento přístroj využívá infračervené světlo k zobrazení biologických tkání v jejich příčném průřezu. Pomáhá stanovit správnou diagnózu očního onemocnění, porovnávat vyšetření v časových intervalech, naplánovat odpovídající léčbu a vyhodnotit její účinnost...

Pachymetr:

Tloušťku rohovky měříme pomocí ultrazvukového přístroje - pachymetru. Její znalost je důležitá pro správné vyhodnocení zjištěného nitroočního tlaku u glaukomového onemocnění (zelený zákal). Je nezbytným parametrem i v refrakční chirurgii k rozhodnutí způsobu operace u očních vad...